بازی Anthem

تریلر رسمی معرفی بازی Anthem

در تاریکی ترین فصل تاریخ بشریت، یکی از قهرمانان، کل هلنا تارسیس، بلند شد تا ما را به نور برساند. سربازان شجاع که به او پیوسته بودند، در تاریخ به عنوان لژیون سحر و یا Anthem معرفی شدند. از قربانی آنها، یک تمدن کامل پر شده است. 

ویدیوهای مشابه