طرح مفهومی اتومبیل Aston Martin Rapide

طرح مفهومی اتوموبیل Aston Martin Rapide

در این ویدئو می توانید طرح مفهومی و یک نمونه پیشنهادی از خودرو استون مارتین  Rapide را مشاهده کنید. این فقط یک نمونه اولیه است و در نهایت طرح اصلی می تواند زیاد متفاوت تر از این نمونه مفهومی نباشد. 

6.3 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل