تست AWD غلطک خودرو Audi A4 Suzuki Vitara

تست AWD روی غلطک برای خودرو های Audi A4 و Suzuki Vitara

در این ویدئو مشاهده کنید که خودرو های آئودی A4 و سوزوکی ویتارا 2018 چگونه تست و آزمایش AWD برای تست چرخ ها را پشت سر می گذراند. در این ویدئو میبینید که چرخهای این دو خودرو از جلو، جانبی، مورب، و ب صورت سه چرخ بر روی غلطک قرار می گیرد تا قدرت چرخ ها برآورد شود.

ویدیوهای مشابه