بازی Clash Royale کارت اژدهای الکتریکی

بازی Clash Royale، معرفی کارت جدید، اژدهای الکتریکی!

این یک اژدها ناز و دوست داشتنی است که شک الکتریکی می دهد! اگر بیش از حد نزدیک شوید، چه اتفاقی می افتد ...

2.7 هزار بازدید 6 سال پیش بازی تکنولوژی ویدئو ویدئو های بازی
... توضیحات کامل