کارت Ram Rider بازی Clash Royale

معرفی کارت Ram Rider در بازی Clash Royale

آنها با هم از صد دشمنان خود ی گذرند، با ضربه زدن به دشمنان، ضربه زدن به برج ها ... و خوردن چمن!؟ معرفی کارت جدید Ram Rider به عنوان یک لجندری برای بازی کلش رویال را مشاهده کنید. 

ویدیوهای مشابه