نمایش سینمایی بازگشت بازی NEED FOR SPEED

نمایش سینمایی بازگشت بازی NEED FOR SPEED

در این ودیئو می توانید نمایش CINEMATIC تغییر رنگ خودرهای بازی NEED FOR SPEED را مشاهده کنید. بازی NEED FOR SPEED برای سیستم های جدید با قدرت بیشتر، کیفیتی خارقالعاده را به نمایش می کشد.

1.5 هزار بازدید 6 سال پیش بازی تکنولوژی ویدئو ویدئو های بازی
... توضیحات کامل