بازی Darwin Project آپدیت اکتبر 2018

تریلر بازی Darwin Project، آپدیت اکتبر 2018

به روز رسانی محتوای ماه اکتبر برای پروژه داروین، اولین بار در زمان نبرد، مرگ و زندگی را تجربه کنید. گالتون، که در آن بازیکنان می توانند از داستان بنیانگذار پروژه داروین پیروی کنند و پاداش های منحصر به فرد را دریافت کنند. این پروژه Darwin نیز در ماه جاری با یک کاشی هالووین ارائه شد و در تاریخ 16 اکتبر نیز مجدادأ شروع می شود.

1.1 هزار بازدید 6 سال پیش بازی تکنولوژی ویدئو ویدئو های بازی
... توضیحات کامل