دسته گل کاغذی

آموزش مرحله به مرحله نحوه ساخت دسته گل با ساقه کاغذی!

اگر به دنبال آموزش ساخت دسته گل ساقه دار هستید که با کاغذ ساخته شود، این آموزش قدم به قدم را دنبال کنید تا نحوه ساخت چند گل زیبا متصل شده به هم را بیاموزید. این آموزش کمتر از 5 دقیقه زمان می برد و طی آن، آموزشگر یک دسته گل زیبا را می سازد.

ویدیوهای مشابه