گل کاغذی ساقه دار

چطور با کاغذ رنگی یک گل ساقه دار بسازیم؟

برای ساخت یک گل زیبا با کاغذ رنگی نیاز به زمان زیادی نیست و ساخت این کاردستی پیچیدگی چندانی ندارد. اگر می خواهید بدانید چطور می توانید با کاغذ رنگی یک گل بسازید که ساقه آن از کاغذ لوله شده ساخته شده است، این فیلم آموزشی را در نتران تماشا کنید.

ویدیوهای مشابه