کاردستی گل کاغذی

آموزش نحوه ساخت ردیف گل با ساقه کاغذی!

این آموزش هنری به ساخت یک ردیف کامل از گل های رنگارنگ است که دارای یک ساقه کاغذی بزرگ هستند. این آموزش کمتر از 3 دقیقه به شما می آموزد که چگونه می توانید یک ردیف گل کاغذی که یک ساقه از وسط آنها رد شده است را به سادگی بسازید.

ویدیوهای مشابه