آموزش کاردستی گل رز کاغذی | اوریگامی گل رز سه بعدی با کاغذ رنگی!

به نتران بیایید تا با هم به کمک این فیلم آموزشی یاد بگیرید که چگونه می توانیم با کاغذ رنگی کاردستی گل رز زیبا سرخ رنگ بسازیم. در اینجا تماشا کنید که چگونه یک اوریگامی گل رز آسان و ساده ساقه دار که ساقه آن به رنگ سبز است با کاغذ رنگی ساخته می شود. این کاردستی گل اوریگامی به عنوان یک هدیه فوق العاده نیز قابل استفاده خواهد بود.

... توضیحات کامل