بازی Gungeon

گیم پلی و بررسی بازی Gungeon

یک بازی جالب با سبکی خاص که می تواند نظر شما را به خود جلب کند،  در این ویدئو تماشا کنید بررسی کامل بازی Gungeon را تا ببینید که چگونه در گذرگاه های باریک تیرانداز و شلیک می کنید.

... توضیحات کامل