خودرو 3 میلیون پوندی Ferrari SP12 EC

خودرو 3 میلیون پوندی Ferrari SP12 EC

این خودرو Ferrari SP12 جدید است، این پروژه ویژه برای یک فرد خاص با هزینه 3 میلیون پوند در مدت 2 سال ساخته شده است. این خودرو بر موتور فراری 458 ایتالیا طراحی شده است اما تغییرات زیادی در طراحی آن صورت گرفته است تا آن را به ظاهری شیک برای یک فراری تبدیل کند. 

ویدیوهای مشابه