خط تولید اتومبیل فورد Expedition 2018

خط تولید اتومبیل فورد Expedition 2018

آیا مایلید بدانید اتومبیل Expedition 2018 در کارخانه کمپانی فورد چگونه تولید می شود؟ در این ویدئو کوتاه خط تولید خط تولید اتومبیل فورد Expedition 2018 را مشاهده خواهید کرد.

 

ویدیوهای مشابه