تیزر نهای بازی ماشینی GearClub Unlimited 2

تیزر نهای بازی ماشینی Gear.Club Unlimited 2

مسابقه ماشینی با بیش از 1800 مایل در جاده های گوناگون! در کوهستان، از طریق عبور از یک پارک در طبیعت، در وسط بیابان یا در امتداد ساحل، از موقعیت خود در طول بیش از 250 مسابقه، از جمله مسابقات قهرمانی، ماموریت ها و چالش ها دفاع کنید. همانطور که در مسابقات پیشرفت میکنید، مجموعه وسیع اتومبیلهای خود را در گاراژ شخصی خود آماده کنید و ارتقاء دهید.

ویدیوهای مشابه