معرفی شخصیت های ترمیناتور در بازی گرز اف وار 5 (Gears 5)

روز بعد از قیامت در بازی گرز5 (Gears 5) است. شما می توانید در تاریخ 1 نوامبر به عنوان شخصیت های ترمیناتور، Grace و یا Rev-9 و یا T800 در Terminator Date Fate بازی کنید. Terminator Dark Fate و آرم های مرتبط با آن علائم تجاری و جزو مالکیت معنوی Skydance Media هستند و تحت مجوز برای شرکت مایکروسافت در بازی گرز اف وار 5 ایک باکس استفاده می شوند.

2.6 هزار بازدید 4 سال پیش بازی تکنولوژی ویدئو ویدئو های تکنولوژی
... توضیحات کامل