تبلیغ تجاری بازی God of War برای PS4

کراتوس به عنوان یک مرد در خارج از سایه خدایان، باید با زمین های نا آشنا، تهدیدات غیر منتظره و فرصتی دیگر برای یک پدر بودن، مبارزه کند. همراه با پسرش Atreus، او جفت خواهد شد تا وحشی های Norse و بسیاری از دشمنان خودشان را در مبارزه ای گروهی شکست دهند. این بازی در تاریخ April 20, 2018 در دسترس است.

2.4 هزار بازدید 5 سال پیش بازی تکنولوژی ویدئو ویدئو های بازی
... توضیحات کامل