تبلیغ تجاری بازی God of War PS4

تبلیغ تجاری بازی God of War برای PS4

کراتوس به عنوان یک مرد در خارج از سایه خدایان، باید با زمین های نا آشنا، تهدیدات غیر منتظره و فرصتی دیگر برای یک پدر بودن، مبارزه کند. همراه با پسرش Atreus، او جفت خواهد شد تا وحشی های Norse و بسیاری از دشمنان خودشان را در مبارزه ای گروهی شکست دهند. این بازی در تاریخ April 20, 2018 در دسترس است.

2.4 هزار بازدید 6 سال پیش بازی تکنولوژی ویدئو ویدئو های بازی
... توضیحات کامل