نتیجه جیپ Grand Cherokee 2018 تست تصادف

نتیجه بد جیپ Grand Cherokee 2018 در تست تصادف

تست تصادف با سرعت بالا در اتومبیل جیپ Grand Cherokee 2018 نشان می دهد این اتومبیل چندان برای رانندگی امن نیست. در هنگام تصادف، در سمت شاگرد راننده صدمات بسیاری دیده می شود و حتی با وجود کیسه های هوا، مطمئنا سرنشینان به شدت با داشبورد این اتومبیل برخورد خواهند کرد.

6.8 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل