لانچر پرتابگر موشک کاغذی

با کاغذ آ4 یک لانچر موشک کاغذی درست کنید!

نحوه ساخت این کاردستی لانچر موشک کاغذی بسیار ساده است و با کاغذ A4 به همراه یک کش ساده انجام می شود. برای ساخت این پرتاب کننده موشک، وسط کاغذ آ چهار یک کش ببندید و آن را به به خوبی محکم کنید تا مکان مناسبی برای قرار دادن موشکت کاغذی شما باشد. پرتابگر را عقب بکشید و سپس با باز کردن کاغذ، آن را رها کنید تا موشک شما پرواز کند.

ویدیوهای مشابه