بازی حقیقت مجازی Marvel Powers United VR

بررسی بازی حقیقت مجازی Marvel Powers United VR

بازی حقیقت مجازی Marvel Powers United یک بازی جالب و بی نظیر VR است که توسط عینک های حقیقت مجازی قابل استفاده است در این ویدئو بررسی این بازی را در هدست حقیقت مجازی Oculus مشاهده می کنید.

... توضیحات کامل