آینده رانندگی با پروژه مرسدس AMG ONE

یک روز بیشتر از هر زمان دیگری پیش خواهیم رفت. آینده عملکرد رانندگی فقط آغاز شده است، مرسدس AMG Project ONE ماشین جدید خود را به نمایش می گذارد.

4.5 هزار بازدید 5 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل