رانندگی مستقل با کامیون خودران Mercedes

رانندگی مستقل با کامیون های خودران Mercedes

مرسدس بنز آینده کامیون ها را تا سال 2025 با انقلابی در بهره وری، ایمنی و شبکه، انقلابی برای ترافیک و زیرساخت های آن، رانندگی حرفه ای و بخش حمل و نقل جاده ای را ارزیابی کرده است. این یک کامیون جدید نیست، بلکه عنصر کلیدی در سیستم حمل و نقل متصل به آینده است، این پروژه به عنوان بخشی از ابتکار "شکل گیری حمل و نقل در آینده" توسط کمپانی زیرمجموعه بنز یعنی Daimler Trucks توسعه داده شده است. اهداف دیگر این است که اطمینان از بالاترین سطح ممکن از ایمنی در ترافیک و تقویت شبکه با مدیریت هوشمندانه داده ها به طور قابل توجهی برای خودرو و راه حل های خدمات سفارشی در نظر گرفته شود.

... توضیحات کامل