ساخت موتور هیدروژنی کارخانه مرسدس

ساخت موتور هیدروژنی در کارخانه مرسدس

کمپانی مرسدس از شرکت های پیشرو در زمینه ساخت موتور های هیدروژنی است. در این ویدئو می توانید خط تولید موتور هیدروژنی را در کارخانه مرسدس مشاهده کنید.

 

ویدیوهای مشابه