انتشار بازی My Memory of Us Xbox

تریلر انتشار بازی My Memory of Us برای Xbox

بازی جالب My Memory of Us در مورد یک دوستی بسیار عمیق و پایدار است، دوستی در دوران سخت زندگی نیز بسیار مهم است، در جنگ ها و نبرد ها، درد و محرومیت در جهان که مردم مجبور به زندگی در دو جهان مصنوعی شده اند، زندگی کنید.

3.5 هزار بازدید 6 سال پیش بازی تکنولوژی ویدئو ویدئو های بازی
... توضیحات کامل