کلیپی سازمان ناسا تاریخچه تکامل شکل ماه

کلیپی جالب از سازمان ناسا در مورد تاریخچه و تکامل شکل گیری ماه تا کنون !

اکنون با گذشت سال ها و سال ها، به نظر می رسد که ماه هرگز تغییر نمی کند. به نظر می رسد که تیرگی ها و حفره های ایجاد شده در سطح ماه دیگر اکنون دائمی هستند ، اما ماه همیشه اینگونه نبوده است. با تشکر از بازآفرینی مداری قمری ناسا (از گذشته ها دور تا کنون)، ما اکنون نگاه بهتری به تاریخچه ماه و آن چه بر سر او آمده است ، می اندازیم. در این ویدیو می توانید در مورد پشکل گیری ماه بیشتر بدانید!

ویدیوهای مشابه