تست رانندگی اتوموبیل خودران در بزرگراه با گرافیک NVIDIA DRIVE AGX PEGASUS

ماژول آزمایش خودرو های اتوماتیک ما توسط NVIDIA DRIVE AGX PEGASUS با نرم افزار DRIVE یک مسیر 80 کیلومتری در دره سیلیکون را پیمایش می کند. این خودرو مستقیما در 4 بزرگراه مختلف I-280، CA-92، CA-101 و CA-85 رانده می شود و با تغییر مسیر ، کنترل ترافیک و هماهنگی در بزرگراه ها مسیر عبور خود را طی می کند، که همچنین بدون هیچ گونه انحصار یا مداخله ی انسانی می باشد.

... توضیحات کامل