برنامه رانندگی خودران NVIDIA DRIVE Sim

طراحی برنامه رانندگی خودران NVIDIA DRIVE Sim

یک پلت فرم انعطاف پذیر، باز DRIVE فلورسنت اجازه می دهد تا توسعه دهندگان برای طراحی و اجرای شبیه سازی های دقیق برای تست خودرو های خود از آن استفاده کنند. مهندسان می توانند ساختار سنسور، موقعیت و سناریو ترافیک خودرو را برای تست در شرایط مختلف جاده و آب و هوایی برای توسعه وسایل نقلیه خودمختار خود، کامل کنند.

ویدیوهای مشابه