طرح مفهومی اتومبیل Opel Alcyone 2050

طرح مفهومی اتوموبیل Opel Alcyone 2050

در این ویدئو می توانید نماهایی از خودرو خاص Opel Alcyone 2050 را مشاهده کنید که به عنوان یک طرح مفهومی برای راه اندازی تا سال  2050 در نظر گرفته شده است.

7.2 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل