تنظیم اندازی HDR کنسول PS4 Pro

تنظیم راه اندازی HDR در کنسول PS4 Pro

اگر تلویزیون شما با HDR سازگار باشد، ممکن است قادر به استفاده از رنگ های باور نکردنی، درست شبیه به واقعیت و زندگی با توجه به بازی های HDR در PS4 Pro و PS4 را تجربه کنید.

... توضیحات کامل