نقشه Vikendi بازی PUBG Snowbike

ویژگی های جدید نقشه Vikendi بازی PUBG، یک Snowbike

راه خود را از در میان برف های بسیار با Snowbike و مدل های جدید باز کنید، این موتور های اسکیتی بازی PUBG به طور انحصاری در مپ جدید Vikendi در دسترس است. Snowbike یک وسیله نقلیه دو نفره است که می تواند جایگزین موتور باشد و در برف های لیز این بازی بسیار کارآمد است. این ویژگی جدید در حال حاضر برای تست سرور در دسترس است و در آینده برای پلتفرم های مختلف در دسترس خواهد بود.

ویدیوهای مشابه