اتومبیل Range Rover Sport مسیر اژدها

اتومبیل Range Rover Sport در مسیر اژدها

در مسیر جاده پر پیچ و خم کوهستان Tianmen در چین، مکانی وجود دارد که به آن دروازه بهشت گفته می شود. این مکان دارای 999 پله و شیب بسیار خطرناکی است که تا به امروز کسی باور نمی کرد یک اتومبیل بتواند از آن ها بالا برود. در این ویدئو ببینید که چگونه اتومبیل Range Rover Sport این پله ها در می نوردد، تا اولین اتومبیلی باشد که توانسته به دوازه بهشت برسد.

6.6 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل