بازی Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

بررسی بازی Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

بررسی کامل بازی Red Faction که می توانید از چگونگی این بازی و سبک آن با اطلاع شوید، همچنین در این ویدئو می توانید تفائت های این بازی که در سال 2009 عرضه شد و بازی که امسال در 2018 عرضه می شود را ببینید.

... توضیحات کامل