اندازی بازی Retimed Nintendo

تریلر راه اندازی بازی Retimed برای Nintendo

دوستان خود را جمع آوری کنید و خود را در عرصه های فعال Retimed برای پرتاب تیر و درگیری های کوچک آماده کنید! طوفانی از گلوله در لحظات حرکت آهسته. از محیط های مختلف برای غلبه بر دشمنان خود استفاده کنید و لذت ببرید از دنیای رنگارنگ Retimed!

6.9 هزار بازدید 6 سال پیش بازی تکنولوژی ویدئو ویدئو های بازی
... توضیحات کامل