بازگشایی دسته کنترلر بازی SCUF Vantage

بازگشایی رسمی دسته کنترلر بازی SCUF Vantage

دقت و کنترل ها در هر جهت ارتقاء یافته است. یک دسته بازی بسیار راحت و پیشرفته برای بازی های ویدئویی. ویدئو رسمی کنترل کننده SCUFVantage برای PlayStation 4 را تماشا کنید.

... توضیحات کامل