بازی حقیقت مجازی Seeking Dawn کامپیوتر

بررسی بازی حقیقت مجازی Seeking Dawn برای کامپیوتر

در این ویدئو نقد و بررسی بازی VR حقیقت مجازی Seeking Dawn را مشاهده خواهید کرد، این بازی توسط عینک های حقیقت مجازی مانند Vive، Rift و Windows VR قابل اجرا است. برای جزئیات بیتشر حتما ویدئو را ببینید.

... توضیحات کامل