موشک کاغذی

نحوه ساخت یک موشک کاغذی پر سرعت جدید: مدل کوسه!

این آموزش به شما نحوه درست کردن موشک کاغذی جدیدی با طرح کوسه را آموزش می دهد. این موشک کاغذی با دم برامده که چیزی شبیه باله کوسه بر روی آن طراحی شده است، می تواند هوا را شکافته با سرعت به سمت جلو پرواز کند. نحوه ساخت این موشک کاغذی پر سرعت را در نتران تماشا کنید.

ویدیوهای مشابه