بازی Sonic Mania Plus ببینید

چند دقیقه از بازی Sonic Mania Plus را ببینید

دقیقه هایی از بازی Sonic Mania Plus به حالت بازی Encore همرهاه با شخصیت های Mighty ، Ray و Sonic. این بازی بر روی دستگاه هایی مانند: کامپیوتر، ایکس باکس، نینتندو سوئیچ و پلی استیشن 4 قابل لاجرا است.

ویدیوهای مشابه