بازی Space Hulk: Tactics

تریلر بازی Space Hulk: Tactics

جزئی از 40،000 بازی جنگی کلاسیک Warhammer که یک مرد بیگانه در مقابل در یک نبرد ناامید کننده می جنگد، Space Hulk: Tactics به پیچیدگی های جدید و با  فرمول همراه سفارشی سازی گسترده، به ایجاد دو کمپین کامل و خیلی بیشتر کمک می کند. بازی فضایی Space Hulk: Tactics کل یک سیاره را تهدید می کند. در جنگ های خونین به عنوان یک گروه از Terminators فضایی با Genestealers بیگانه مرگبار روبرو شوید. نبرد به صورت چند نفره رقابتی و از طریق دو برنامه متمایز، بازی Space Hulk: Tactics در تاریخ 4 اکتبر در پلی استیشن 4  منتشر می شود.

3.5 هزار بازدید 6 سال پیش بازی تکنولوژی ویدئو ویدئو های بازی
... توضیحات کامل