بازی SpellForce 3: Soul Harvest

تریلر معرفی بازی SpellForce 3: Soul Harvest

SpellForce 3، فهرست خود را با نسخه Soul Harvest گسترش میدهد. این افزایش همچنین دارای حالت های جدید بازی و برخی از سیستم های اصلی بازی می باشد. بازی  SpellForce 3: Soul Harvest  در سال 2019 منتشر می شود. 

ویدیوهای مشابه