اتومبیل Tesla Model S با تیونینگ Novitec

اتومبیل Tesla Model S با تیونینگ Novitec

اتومبیل Tesla Model S از چهره زیبایی برخوردار است، اما با تیونینگ Novitec چهره این اتومبیل بسیار اسپورت تر و زیباتر شده است.

ویدیوهای مشابه