اتومبیل Tesla Model S با تیونینگ Novitec

اتومبیل Tesla Model S با تیونینگ Novitec

اتومبیل Tesla Model S از چهره زیبایی برخوردار است، اما با تیونینگ Novitec چهره این اتومبیل بسیار اسپورت تر و زیباتر شده است.

7.8 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل