بازی Soulcalibur 6 - Voldo Reveal

تریلر بازی Soulcalibur 6 – Voldo Reveal

در طول سری بازی های Soulcalibur قهرمانان زیادی وجود دارند اما Voldo یک کارکتر قهرمان، با نیروهای خارقالعاده، در سری بازی Soulcalibur 6 است! در این ویدئو تریلر سبک و معرفی او را بررسی می کنید.

3 هزار بازدید 6 سال پیش بازی ویدئو ویدئو های بازی
... توضیحات کامل