بازی گیمر حداقل یکبار امتحان

10 تا از بهترین بازی هایی که هر گیمر باید حداقل یکبار آن را امتحان کند

شما هرگز نمی فهمید سر و صداهای ایجاد شده برای این بازی ها راجع به چیست اگر آن ها را  هرگز امتحان نکنید! در این ویدئو لیست بازی هایی وجود دارد که بسیار کلاسیک و منحصر به فرد هستند، بنابراین سبک خاص آن ها باعث می شود که هر فرد که خود را یک بازیکن حرفه ای می داند باید حداقل یک بار آن ها را بازی کند.

این دسته از بازی ها برای کسانی که می گویند آنها چیزی جدیدی را انجام می دهند که هیچ کس دیگری تا به حال آن را انجام نداده است و یا کسانی که می گویند آنها چیزی هایی را بهتر از هر کس دیگری انجام می دهند، این بازی ها برای هر گیمر کاربردی است.

5.5 هزار بازدید 6 سال پیش بازی ویدئو ویدئو های بازی
... توضیحات کامل