رانندگی با Volkswagen Polo GTI 2018

ویژگی های طراحی و رانندگی با Volkswagen Polo GTI 2018

اتومبیل Volkswagen Polo GTI 2018 تولید کمپانی فولکس واگن یک اتومبیل متوسط محسوب می شود. نهایت سرعت فولکس واگن Polo GTI 2018، برابر 237 کیلومتر بر ساعت است.

6.5 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل