اندازی بازی Warframe

تریلر راه اندازی بازی جدید Warframe

به روز رسانی جدید بازی Warframe با یک سبک جهان باز گسترده تحت عنوان Warframe، Plains of Eidolon دوباره متولد شده است! ما مجموعه ای از پیشرفت های فنی را مشاهده کرده ایم، از جمله بافت های به روز شده زمین ها، چرخه شبانه روز و نورپردازی پویا. یک تهدید جدید را رفع کنید و به حیوانات جدید برای بقاء کمک کنید. بازی دفاعی Reformed Warframe Eidolon از امروز برای کامپیوتر در دسترس است!

ویدیوهای مشابه