رانندگی با موتور چهارچرخ Wazuma V8M - Lazareth

رانندگی با موتور چهارچرخ Wazuma V8M – Lazareth

موتور چهار چرخ خاص Wazuma V8M - Lazareth با یک موتور داخلی V8 و حجم موتوری
4،7 لیتری قدرتی خارق العاده را عرضه می کند. این موتور سیکلت در ایتالیا و برخی از شهرهای اروپایی دیگر در دسترس است.

ویدیوهای مشابه