برترین اتومبیل جهان 2005 2019

برترین اتومبیل های جهان در سال های 2005 تا 2019

بیایید در این ویدئو نگاهی به بهترین و برترین ماشین های سالیانه بیاندازیم. بهترین ماشین ها برای هر سال که ماشین سال نیز نامیده می شوند. ببینید که ماشین سال 2005، کدام خودرو عمومی بوده است و این رتبه در طی گذشت سال ها و رسیدن به سال 2018 به چه ماشین هایی رسیده و در کل چه خودروهایی توانسته اند این عنوان بهترین را در سال های مختلف دریافت کنند. خودتان این ویدئو را ببیند و با این ماشین های برتر هر سال آشنا شوید تا آن ها را بهتر از قبل بشناسید.

ویدیوهای مشابه