اتومبیل Audi Quattro عاشق برف

اتوموبیل Audi Quattro عاشق برف است

در ابتدا می توانید ببینید که خودرو  Audi Q5 Quattro چگونه از یک تپه برفی بزرگ عبور می کند، سپس بینید که ماشین Audi A4 Quattro یک توده عظیم برفی را کنار می زند و از آن عبور می کند، همچنین می توانید یک مسابقه میان Audi S8 Plus Quattro و خودرو Nissan Patrol GR 4x4 را در برف مشاهده کنید. اتوموبیل های آئودی Quattro خیلی برف ها را دوست دارند و در برف ها عملکردی عالی را از خود نشان می دهند.

ویدیوهای مشابه