دست ساز داخلی اتومبیل بنتلی Flying Spur 2020

طراحی دست ساز داخلی اتومبیل بنتلی Flying Spur 2020

اتومبیل Flying Spur کمپانی بنتلی با دقتی بسیار بالا طراحی شده است. این دقت بالا در طراحی را می توانید در جای جای این ماشین لوکس بی نظیر مشاهده کنید. یکی از جاهایی که می توانید ظرافت کار را به خوبی مشاهده کنید، طراحی داخلی اتومبیل Flying Spur 2020 است. در طراحی داخلی این اتومبیل از کار های چرم دست ساز استفاده شده است که شما می توانید در این ویدئو کوتاه فرایند آن را مشاهده کنید. شاید بتوان این کابین اتومبیل را زیبا ترین کابین در بین اتومبیل های جهان دانست.

اتومبیل Flying Spur کمپانی بنتلی با دقتی بسیار بالا طراحی شده است. این دقت بالا در طراحی را می توانید در جای جای این ماشین لوکس بی نظیر مشاهده کنید. یکی از جاهایی که می توانید ظرافت کار را به خوبی مشاهده کنید، طراحی داخلی اتومبیل Flying Spur 2020 است. در طراحی داخلی این اتومبیل از کار های چرم دست ساز استفاده شده است که شما می توانید در این ویدئو کوتاه فرایند آن را مشاهده کنید. شاید بتوان این کابین اتومبیل را زیبا ترین کابین در بین اتومبیل های جهان دانست.

1.4 هزار بازدید 4 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل