آزمایشی ارتباط مرسدس S-Class با انسان

طرح آزمایشی برای ارتباط بهتر مرسدس S-Class با انسان ها

کمپانی مرسدس قصد دارد تا اتومبیل اس کلاس خود را آماده ارتباط بهتر با انسان ها کند. به خصوص وقتی این اتومبیل ها بر روی حالت رانندگی اتوماتیک قرار دارند، بسیار نیاز است تا راه های ارتباطی بین اتومبیل، مسافران و عابران پیاده وجود داشته باشد. حالا کمپانی مرسدس بنز از طرح هایی برای برقراری ارتباط بهتر با انسان ها در اتومبیل های خود پرده برداشته است.

ویدیوهای مشابه