بازی Far Cry 5 مقایسه با ملکه بیگانه فضایی

گیم پلی بازی Far Cry 5 در مبارزه با یک ملکه بیگانه فضایی

در این ویدئو صحنه هایی از بازی Far Cry 5 بیگانه ای در مارس را می بینید، همانطور که می دانید درقسمتی  از این بازی با یک ملکه بیگانه فضایی روبرو می شویم که باید او را نا بود کنیم تا بتوانیم به راه خود ادامه دهیم، در این ویدئو نبرد با این موجود فضایی را میبینید. این ویدئو واقعا به طرفداران این بازی بسیار کاربر پسند و مشهور کمک می کند تا این قسمت از بازی را به راحتی پشت سر بگذارند.

7.5 هزار بازدید 6 سال پیش بازی ویدئو ویدئو های بازی
... توضیحات کامل